top of page

TÜRK REACH DANIŞMANLIK

Kamu Çalışma Alanı

KKDIK

TÜRKREACH

 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ),  Avrupa Birliği’nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB tüzüğüdür.

 

TÜRKREACH,  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelen  ifadesinin harflerinden oluşturulmuş bir kısaltma olup KKDİK olarak ifade edilmektedir.

KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.

 

Maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.

Tüm kayıt ettirecekler, 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki bilgileri içeren ön-MBDF’yi (ön-kayıt)  Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletir:

 

a) Ek-6’ya göre maddenin kimliği,

b) Tedarik zincirindeki rolü.

 

Kayıt süreci öncelikle ön-kayıt (Ön-MBDF) olarak yapılacak olup , sonrasında kesin kayıt ile 31/12/2023 tarihine kadar sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

AB PAZARINA KİMYASAL MADDE Mİ İHRAÇ EDİYORSUNUZ YOKSA İTHAL Mİ ALIYORSUNUZ?

 

AB pazarına kimyasal madde pazarlayan bir firma olarak, Avrupa Parlamentosunun 1907/2006 Mevzuat Numaralı ve Konseyin 18 Aralık 2006 tarihli Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Kısıtlanması ve Yasaklanması anlamına gelen REACH Tüzüğüne uyumlu olmanız gerekmektedir. 1 Temmuz 2007’de yürürlüğe giren REACH Tüzüğü insan sağlığını ve çevreyi, kimyasallar tarafından oluşabilecek risklere karşı korumayı hedeflemektedir.

REACH’ in AB’deki üreticiler, AB’deki Alt Kullanıcılar ve kimyasalı tek başına, bir karışım içinde ve bir eşyanın içinde AB’ye ihraç eden AB-dışı üreticiler üzerinde önemli etkileri vardır. AB’ye ihracat yapan AB-dışı kimyasal madde üreticileri, REACH ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve gizli firma bilgilerini korumak için yasal olarak bir Tek Temsilci atamalıdır. Buna ek olarak, bir kimyasal maddenin REACH kaydı karmaşık bir işlemdir ve üretici ve ithalatçıların ciddi çabasının yanı sıra uzman danışmanlara da ihtiyaç duyabilirler. Tek temsilci kayıt ve KKDİK mevzuatı ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirmelidir. Tek Temsilci, ithalatçının tüm yükümlülüklerinden sorumludur. Tek Temsilci, kayıt ve KKDİK mevzuatı ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirir.

Türkiye’de yerleşik firmaların kayıt sırasında firma kimlik bilgilerinin gizliliğini korumak için Üçüncü taraf temsilci ataması da yapabilirler.

Tek Temsilcilik Hizmetleri

  • Tonaj takibi ve güncel Güvenlik Bilgi Formu takibi

  • Ön-kayıt

  • SIEF/Konsorsiyum Temsili

  • Gecikmeli ön-kayıt

  • Soruşturma (Inqiry) Bildirimi

  • Kayıt

  • Yasal temsilcilik

 

                                                                             KAYIT YOKSA PAZAR DA YOK !

AB pazarına sürülen maddelerin kayıt veya ön-kaydı AB’deki üreticiler veya AB dışı üreticilerin Tek Temsilcileri veya Alt kullanıcıları tarafından YAPILMALIDIR. Aksi takdirde REACH’ e uyumlu değilsiniz ve AB piyasasındaki Pazar payınız tehlikede demektir.

SDS HAZIRLAMA

Belgelendirme için bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page